Jesteśmy jedno... czy może nie? Rz 15,1-13

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Jesteśmy jedno... czy może nie?

List do Rzymian 15,1-13

Istota sprawy

Apostoł Paweł dodawał otuchy wierzącym w Filippi, pisząc, że w Chrystusie znajdą zachętę, pociechę miłości, wspólnotę Ducha, miłość i współczucie (Filipian 2,1). Następnie prosi ich, aby dopełnili jego radości oraz wzywa do zachowania jedności dążeń, tożsamości miłości, wspólnoty ducha i zbieżności pragnień (2,2). Wielkie słowa! Jednak ich powtarzanie wcale nie sprawi, że staną się one rzeczywistością. Zjednoczenie oznacza bowiem wzajemną troskę, akceptację i dostosowywanie się do innych. Chodzi o ustępowanie sobie nawzajem tak, aby nam ze sobą było dobrze. O tym właśnie pisze Apostoł Paweł w Liście do Filipian 2,3-4  oraz w Liście do Rzymian 15,1-13, gdzie podkreśla wartość prawdziwej jedności.

 


 Odkrywanie drogi

1. Ze względu na Boże dzieło... (Rzymian 14,21-23)

Musimy być: wrażliwi na innych; pewni tego, w co wierzymy; konsekwentni w naszej postawie i w naszych wyborach.


2. We wspólnocie Bożych dzieci... (Rzymian 15,1-7)

W tekście tym Paweł: wzywa wierzących do troski o siebie nawzajem (15,1-2), podaje doskonały przykład takiej postawy (15,3), powołuje się na naukę Startego Testamentu (15,4), a na koniec okrasza to wszystko uwielbieniem dla Boga i praktyczną wskazówką dla odbiórców listu (15,5-7).


3. Patrząc na Bożego Syna... (Rzymian 15,8-12)

Paweł przypomina nam o tym, kim stał się Chrystus (15,8) i dla kogo się takim stał (15,8-12).

 

 

 Rozpoczynając podróż

Dzięki temu, co uczynił dla nas Boży Syn, nasze życie może być pełne pokoju, radości i nadziei (Rzymian 15,13).

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2006, 2007, 2008 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2013, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide