Sprawiedliwość, to słowo na pięć liter Rz 4,1-13

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

List do Rzymian: Konstytucja naszej wiary

Sprawiedliwość, to słowo na pięć liter

List do Rzymian 4,1-13

Istota sprawy

W trzech pierwszych rozdziałach Listu do Rzymian Apostoł Paweł wykazuje, że największą potrzebą człowieka jest ewangelia (1,18-3,20). Potem następują znamienne słowa: "Ale teraz..." (3,21). W dalszej zaś części 3 rozdziału Listu do Rzymian wskazuje na kluczową prawdę, jaką jest nasza "duchowa pozycja" przed Bogiem - wiemy już, że możemy ją zmienić dzięki Bożemu usprawiedliwieniu.  Wyjaśniwszy że usprawiedliwienie uzyskuje się w wyniku zawierzenia Bogu (i nie jest oparte o nasze uczynki), Paweł zdecydował odwołać się do konkretnego przykładu - Abrahama. Wykazuje niezbicie, że "ojciec Żydów" został uznany za sprawiedliwego na podstawie swojej wiary, a nie dzięki swym sprawiedliwym czynom. Paweł nam wszystkim daje jasno do zrozumienia: usprawiedliwienie oparte jest na osobistej wierze, nie na uczynkach Prawa.


 Odkrywanie drogi

 

1. Weźmy za przykład Abrahama (Rzymian 4,1-3)

Dobre uczynki Abrahama były skutkiem jego sprawiedliwego "stanu przed Bogiem", a nie sposobem na jego osiągnięcie.

 


2. Postawmy sprawę jasno (Rzymian 4,4-8)

Apostoł Paweł wyjaśnia, co to jest usprawiedliwienie. Twierdzi, że praca nagradzana jest zapłatą, wiara zaś - darem.3. Pójdźmy jeszcze głębiej (Rzymian 4,9-13)

Żaden uczynek nie pomoże nam naprawić stosunków z Bogiem. Dotyczy to wszystkiego, nawet obrzezania (zgodnego przecież z nakazem Prawa). 

 


 Rozpoczynając podróż

Sprawiedliwość rzeczywiście sprowadza się do pięciu liter: w-i-a-r-a.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2006, 2007, 2008 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2013, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide