Jak podnieść się po porażce

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Jak podnieść się po porażce

Ewangelia Łukasza 22,31-34.54-62

 Istota sprawy

Niewiele jest spraw równie bolesnych co poczucie porażki.

Błędna decyzja w biznesie, która doprowadza do ruiny finansowej... Nadużycie zaufania bliskiej osoby, które doprowadza do rozstania... Nałóg, z którego nie potrafimy się wyplątać, a który niszczy naszą rodzinę...

Cokolwiek jest jego źródłem, przewlekłe poczucie winy jest stanem nie do zniesienia.

Możesz iść przez życie, nieustannie oskarżając się o to, co zrobiłeś z przeszłości... Bóg jednak przeznaczył dla ciebie coś lepszego. On chce, byś rozprawił się z poczuciem porażki poprzez wyznanie winy i przyjęcie przebaczenia. Będziesz wtedy w stanie żyć pełnią życia, w oparciu o Jego łaskę.

Pismo Święte pełnie jest historii ludzi, którzy wznieśli się ponad swoje porażki. Bóg podarował im nową szansę i nową tożsamość, a oni służyli Mu w potężny sposób.

Wyjątkowym tego przykładem jest Apostoł Piotr.

 

Cytat wart zapamiętania

Niezwykle trudno jest mierzyć się z własnymi porażkami w samotności. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Tym, który może nam pomóc, jest Jezus.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Słowo-klucz do biografii Piotra to nadzieja. Pomimo tego że trzykrotnie zaparł się Jezusa, przezwyciężył swoją porażkę dzięki Bożej łasce.

Jak napisał Apostoł Paweł: To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. (List do Rzymian 15,4)

Kiedy zawodzimy, potrzebujemy nadziei.

 

Piotrowa porażka

Historia porażki, której doznał Piotr, zaczyna się w noc Paschy. Spożywając wieczerzę, Jezus ostrzegał swego ucznia słowami: Szymonie, Szymonie! Szatan prosił, by przesiać każdego z was jak pszenicę. (Ewangelia Łukasza 22,31)

Przyjrzyj się słowom ostrzeżenia, które zostało skierowane do apostoła. Jak myślisz, dlaczego Jezus użył dwukrotnie jego hebrajskiego imienia Szymon? (zob. Ewangelia Jana 1,42) Dlaczego Jezus chciał, by Piotr przypomniał sobie ich pierwsze spotkanie?

 

Zwróć uwagę, że szatan poprosił o przystęp do "każdego z was", czyli wszystkich uczniów przebywających w pomieszczeniu. Był jednak szczególnie zainteresowany Piotrem, wyczuwając jego chwiejną lojalność.

Jak myślisz, jaki wpływ na pozostałych uczniów miał upadek Piotra?

 

Jezus modlił się, by porażka Piotra nie zniszczyła jego wiary, ale wręcz wzmocniła ją poprzez doświadczenie głębokiej skruchy i przebaczenia. Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. (Łk 22,32)

Jak myślisz, w jaki sposób doświadczenie to pomogło potem Piotrowi umacniać innych wierzących?

 

Piotr uważał się za człowieka, który nie nie wie, co to "porażka". Poczuł się urażony słowami Jezusa, wskazującymi na jego słabość. Zamiast pokornej autorefleksji, odpowiedział bez wahania: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. (Łk 22,33) Porywczy Piotr potrzebował odebrać bolesną lekcję...

Zachowując w głowie czytany przed chwilą fragment, przenieśmy się kilkadziesiąt lat później i spotkajmy "innego" Piotra - skromnego i dojrzałego Bożego sługę.

 

Wskazówka

Śledząc losy postaci biblijnej, szukaj wskazówek świadczących o wewnętrznej przemianie danego bohatera. Piotra poznajemy najpierw jako nieokrzesanego młodzieńca, który potrzebuje nauczyć się pokory i wytrwałości. Z upływem czasu, Bóg przemienia go w dojrzałego przywódcę, świadomego duchowych zagrożeń, który z odwagą głosi Słowo Boże.

Przeczytaj fragment z 1 Listu Piotra 5,6-9. Jaką postawę zauważasz w jego słowach? Czym różni się ona od postawy zaprezentowanej w Łk 22,31-34? Jaki wpływ na tę przemianę mogło mieć doświadczenie porażki i przebaczenia?

 

Poprzez niepowodzenia i porażki uświadamiamy sobie naszą zależność od Chrystusa. W jakim stopniu doświadczyłeś tego w swoim życiu? Czy doświadczenie porażki przyczyniło się do twojego wzrostu w wierze? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Zauważając dumę w słowach i postawie Piotra, Jezus powiedział: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz. (Łk 22,34)

Następnie poprowadził swoich uczniów do ogrodu Getsemani. Kilka godzin później został aresztowany i zaprowadzony do domu arcykapłana. Uczniowie rozproszyli się, Piotr natomiast obserwował rozwój sytuacji z bezpiecznej odległości. Niepostrzeżenie wszedł na dziedziniec pałacu, kryjąc się w zaciemnionym miejscu. To właśnie wtedy ma miejsce smutna scena Piotrowej porażki.

Przeczytaj równoległe relacje dotyczące zaparcia się Piotra. Zapisz to, kto jest mówcą oraz jaka jest treść poszczególnych wypowiedzi.

 

                                   Mówca                  Oskarżenie                Odpowiedź

Zaparcie się 1

Mt 26,69-70

Łk 22,55-57

 

Zaparcie się 2

Mt 26,71-72

Łk 22,58

 

Zaparcie się 3

Mt 26,73-75

Łk 22,59-60

 

Ewangelia Mateusza przedstawia Piotra w tym samym świetle co przeklinających Jezusa żołnierzy. Ulegając swojej słabej, grzesznej naturze, dowiódł, że w żaden sposób nie jest lepszy od otaczających go ludzi.

W Ewangelii Łukasza zostaje dodana wzmianka o przeszywającym serce spojrzeniu, które Jezus kieruje w stronę Piotra tuż przed pierwszym pianiem koguta. Spojrzenie to przypomniało Piotrowi ich niedawną rozmowę. Natychmiast zrozumiał swoją porażkę. Zaczął uciekać, ale nie przed żołnierzami czy rozgniewanym tłumem, lecz przed wzrokiem Jezusa, który przeszywał jego serce.

Spojrzenie Jezusa było jednak pełne nie gniewu czy rozczarowania, ale smutku i współczucia.

Co widzisz w oczach Jezusa, gdy popełniasz grzech? Jak myślisz, co czuje On, gdy Go zawodzimy?

 

Przebłysk nadziei

Dni po śmierci Jezusa musiały być wypełnione ogromnym żalem. Jednak po Jego zmartwychwstaniu pojawiły się pierwsze przebłyski nadziei. W drodze do grobu kobiety spotkały na swej drodze anioła, który rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. (Ewangelia Marka 16,6-7)

Jak myślisz, dlaczego aniołowie wymienili osobno Piotra?

 

Niedługo potem Jezus osobiście spotkał się z uczniami i rozmawiał z Piotrem twarzą w twarz. Przeczytaj fragment z Ewangelii Jana 21,1-17, zwracając szczególną uwagę na trzykrotne pytanie: Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz?

Jak myślisz, czemu miało służyć to pytanie? Dlaczego Jezus zadał je trzykrotnie?

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Z każdym pytaniem: "Czy mnie miłujesz?" i każdą odpowiedzią "Tak, Panie" Jezus objawiał coraz głębsze pokłady poczucia winy i wstydu, które zalegały w sercu Piotra. Wszystko po to, by przeszłość mogła zostać przykryta doświadczeniem łaski i niezasłużonej, bezwarunkowej miłości. Konsekwencją tego było zaufanie, którym Jezus obdarzył Piotra, powołując go, by pasł "Jego owce".

Dzięki spotkaniu z Jezusem Piotr był gotów nieść dalej posługę uzdrowienia, mającą swe źródło w Bożej miłości. Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy głosił Dobrą Nowinę o Jezusie, trzy tysiące osób nawróciło się do Boga w ciągu jednego dnia! (zob. Dzieje Apostolskie 2,14-41)

Wspomnienia dawnych porażek mogą być ciężarem, który niesiesz od wielu lat. Pamiętaj jednak, że Bóg pragnie otoczyć cię swoją łaską. To dzięki niej twoje porażki nie muszą cię dłużej definiować. Możesz powstać i z podniesionym czołem iść z Bogiem przez życie.

Opisz w swoim dzienniku porażkę lub niepowodzenie, które w twoim poczuciu wciąż mogą cię blokować w relacji z Bogiem i ludźmi wokół. Przyjmij Jego przebaczenie i Jego zaproszenie, by ruszyć naprzód tam, gdzie Cię poprowadzi.

 

Modlitwa

Ojcze, ufam Tobie i oddaję Ci wszystkie upadki i porażki, których doświadczyłem w przeszłości. Dziękuję za Twoją łaskę, która uzdalnia mnie do zwycięskiego życia, wolnego od wstydu. Dziękuję Ci, że dajesz mi siły do pokonywania wszelkich trudności. Dziękuję, że wypełniasz mnie teraz pokojem i radością. Prowadź moje kroki. Poddaję się całkowicie prowadzeniu Twojego Ducha we mnie. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide