Nigdy się nie poddawaj

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Nigdy się nie poddawaj

2 List do Tymoteusza 3,1-5.10-14; 4,1-5

 Istota sprawy

Apostoł Paweł spędził ostanie dni swojego życia w więzieniu mamertyńskim w Rzymie. To było przerażające miejsce. Wszystkich, którzy kroczyli schodami w głąb tych cuchnących lochów, ogarniała rozpacz.

Paweł miał wtedy około 60 lat. Przez dwie dekady z oddaniem służył Bogu, głosząc przesłanie Ewangelii niemal w całej wschodniej części Imperium. Teraz stanął przed najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu.

Cesarz Neron nienawidził chrześcijan. Chciał stłumić głos Apostoła, jednak nie mógł zatrzymać Jego pióra. W mroku celi Paweł zdołał napisać swój ostatni list, który my znamy jako 2 List do Tymoteusza. W liście tym zachęca swojego "syna w wierze", by - w obliczu prześladowań i opozycji wewnętrznej - nie porzucał swego powołania ani nie zaniedbywał darów, które otrzymał od Boga.

Słowa te są skierowane również do nas, żyjących w XXI wieku.

 

Cytat wart zapamiętania

Ci, którzy trwają w wierze pomimo największych przeciwności, to ci, których najbardziej podziwiamy. To ludzie prawdziwie żyjący według Słowa Bożego.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Apostoł Paweł zawsze wyróżniał się gorliwością dla spraw Bożego Królestwa. Przyjrzyjmy się niektórym jego wcześniejszym doświadczeniom (do których zalicza się kilkukrotny pobyt w więzieniu), aby odkryć cechy charakteru, które pomogły mu przetrwać w rzymskim lochu.

 

Wskazówka

W procesie studium biografii postaci biblijnej warto szukać wzorców charakteru w powiązanych ze sobą fragmentach Pisma Świętego. Zadawaj pytania typu: Czy Paweł znajdował się kiedyś w podobnej sytuacji? Czego możemy się o nim dowiedzieć, porównując te sytuacje ze sobą? Dzięki temu uzyskamy lepszy obraz okoliczności, które kształtowały jego postawę. Obserwując, w jaki sposób radził sobie z różnymi trudnościami, wyłuskamy cenne lekcje dla naszego życia.

Wypełnij poniższą tabelę, łącząc ze sobą miejsca, w których przebywał Paweł, i postawę, którą przejawiał.

 

Fragment                   Lokalizacja                     Postawa Pawła

Dz 16,22-31

Dz 24,1.22-27

Dz 28,16-31    

 

Bez względu na to, czy zakuwano go w dyby, czy stał przed ławą oskarżycielską, Paweł konsekwentnie wykonywał służbę, do której został powołany. Co było tym ogniem, który płonął w jego duszy? Boże powołanie, by głosić Chrystusa - w każdych warunkach i okolicznościach. Jego życiowe motto brzmiało: Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. (Flp 1,21)

Zapamiętanie zdania określającego zwięźle twoje podstawowe wartości i priorytety, pomoże ci trzymać się właściwego kierunku w chwilach słabości. Co jest twoim życiowym mottem? Może jakiś fragment ze Słowa Bożego, który jest ci szczególnie bliski? Zapisz go poniżej. Jeśli takiego nie posiadasz, pomódl się i spróbuj znaleźć takie motto.

 

Ponura wizja przyszłości

Udzieliwszy Tymoteuszowi zachęty w pierwszych rozdziałach listu, Paweł zmienia ton na bardzo poważny ("Wiedz o tym!" [2 Tm 3,1]) i kreśli ponury obraz przyszłości: W dniach ostatnich nastaną trudne chwile. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. (2 Tm 3,2-5)

Niegdysiejsze ostrzeżenia Pawła stały się nagłówkami dzisiejszych gazet.

Przeczytaj raz jeszcze powyższą listę cech i wyróżnij te, które dostrzegasz w swoim otoczeniu. Jak towarzyszą ci emocje, gdy myślisz o tym, w jaką stronę zmierza dzisiejszy świat? Czy odczuwasz lęk? Zniechęcenie? Czy zmagasz się czasem z myślami, że "nic się nie da zrobić" i "nie warto się starać"? Napisz poniżej modlitwę do Boga, oddając Mu swoje myśli i uczucia.

 

Żarliwe wezwanie

Czytając słowa swojego mentora, z całą pewnością Tymoteusz musiał odczuwać niepokój. Przewidując to, niczym kochający, lecz stanowczy ojciec Paweł przemawia do niego dalej słowami: Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. (2 Tm 3,14)

Tymoteusz wiernie podążał za nauczaniem Pawła i jego przykładem bezwarunkowego oddania Jezusowi. Dzięki bliskiej relacji z Apostołem nauczył się pokory i wytrwałości w znoszeniu cierpień dla Boga.

Jakich prześladowań doświadczył Paweł w tych trzech miastach?

 

Doznawszy tak wielu cierpień, Paweł mógł jednak napisać: Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! (2 Tm 3,12) Następnie skierował do swego ukochanego ucznia słowa, które zapewne powodują drżenie serca u wielu wierzących: Wszystkich, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. (2 Tm 3,12)

To ostrzeżenie nie mogło pozostawić Tymoteusza obojętnym. Paweł jednak pisał dalej, zwracając się do niego słowami "ty natomiast": Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. (2 Tm 3,14)

Innymi słowy: "Nie poddawaj się!"

 

Pilne polecenie

Paweł przekazuje Tymoteuszowi pięć poleceń dotyczących gorliwego głoszenia Słowa Bożego. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. (2 Tm 4,1-2)

Czy potrafisz je dostrzec w powyższym fragmencie?

 

W naszym życiu Słowo Boże spełnia tę samą rolę, co Gwiazda Polarna w nawigacji. Aby jednak się w nim posługiwać, potrzebujemy je umiejętnie wykładać (interpretować). Tylko rzetelne odczytywanie Słowa Bożego pomoże nam trzymać właściwy kurs.

Chuck Swindoll tak definiuje, czym jest wykład Biblii: "Jest to proces odczytywania intencji i znaczenia danego fragmentu biblijnego. Może to mieć miejsce podczas studiowania Biblii w grupie, w trakcie kazania w kościele lub podczas rozmowy toczącej się przy rodzinnym obiedzie. Dzieje się to wszędzie tam, gdzie ludzie czytają, rozumieją i stosują przesłanie Pisma Świętego."

Tak jak to miało miejsce w kościele, w którym służył Tymoteusz, ludzie mogą ignorować prawdę i obierać kurs wytyczony przez kłamliwe wierzenia i własne grzeszne pragnienia. (2 Tm 4,3-4) My jednak musimy trzymać kompas Słowa Bożego i podążać we właściwym kierunku, bez względu na koszty: Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4,5)

Oczekując na ostateczny wyrok, Paweł nie miał głowy, by pisać o sprawach pobocznych. Przypominał Tymoteuszowi tylko o tym, co najważniejsze: "Głoś naukę", "pouczaj", "podnoś na duchu", "znoś trudy" , "wykonuj dzieło ewangelisty".

To doskonałe rady również na nasze czasy.

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

W jaki sposób możesz wytrwale podążać za kierunkiem, które wyznacza ci Boże Słowo?

Po pierwsze uważaj na rzeczy, które osłabiają twoje przekonania. Czy jest jakaś dziedzina życia, w której zawsze byłeś wierny Bogu i Jego zasadom, ale ostatnio pozwoliłeś sobie na kompromisy? Jeśli tak, co możesz zrobić, by ponownie ją umocnić?

Po drugie, oprzyj się pokusie wybiórczego traktowania Słowa Bożego. Odkrywaj i stosuj wszystko, co jest w nim zawarte. To Boża prawda, a nie ludzkie opinie, pomoże ci trwać mocno w wierze. Bądź także częścią wspólnoty, która opiera swoje nauczanie na Biblii.

 

Modlitwa

Ojcze, dziękuję Ci za prawdę Twojego Słowa. Uwolnij mnie od pokusy, by iść łatwiejszą ścieżką i płynąć z prądem tego świata. Dodaj mi sił i odwagi, by żyć w poddaniu Tobie. Nie pozwól, by osłabiał mnie strach. Wypełnij mnie Twoim Świętym Duchem. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide