Wykazać się mądrością

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Wykazać się mądrością

1 Księga Samuela 25,1-42

 Istota sprawy

Księga Przysłów 3,7 zachęca: Nie bądź mądry we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj.

Poznajmy bohaterkę Starego Testamentu imieniem Abigail, której pokorna postawa i rozważne działanie sprawiły, że uniknięto wiele zła.

Kobieta ta przyjęła rolę pośrednika w konflikcie pomiędzy własnym mężem a Dawidem. Opis tej historii znajdujemy w 25 rozdziale 1 Księgi Samuela. Spotykamy tutaj cały wachlarz postaci: arogancki szef, bezmyślny mąż, sfrustrowani pracownicy oraz... zaradna żona, która potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

Przykład Abigail dowodzi, że mądrość to nie tyle wiedza akademicka to życiowa rozwaga, dzięki której potrafimy stawić czoła każdemu wyzwaniu.

 

Cytat wart zapamiętania

Działanie pod wpływem impulsu nigdy nie jest najlepszą reakcją.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

W Piśmie Świętym jest wiele niezwykłych opowieści. Niektóre rozciągają się na kilka rozdziałów. Inne to krótkie migawki, ukazane w jednym akapicie.

W fabule wielu z nich można wyróżnić trzy główne akty. Zaraz po podniesieniu kurtyny przedstawieni są bohaterowie. Dalej zostaje zawiązana akcja opowiadania. Sztukę kończy (często nieoczekiwane) rozwiązanie.

Przeanalizujmy 25 rozdział 1 Księgi Samuela przez pryzmat trójaktowej sztuki, zwracając szczególną uwagę na jej główne tworzywo: narrację.

 

Zrozumieć narrację

Biblia może być studiowana podobnie jak każde inne dzieło literackie. Księgi wchodzące w skład Pisma Świętego zawierają prawo, historię, poezję, listy i proroctwa. Aby poprawnie interpretować Biblię, musimy zawsze rozpoznać gatunek literacki księgi/fragmentu, który chcemy przestudiować.

1 Księga Samuela jest księgą historyczną. Gatunek literacki użyty w 25 rozdziale to narracja historyczna. W przypadku narracji warto skupić się na trzech jej aspektach:

Po pierwsze: tło wydarzeń (z uwzględnieniem elementu materialnego, chronologicznego i kulturowego).

Przeczytaj uważnie 25 rozdział 1 Księgi Samuela i odpowiedz na pytania:

Jak byś opisał scenerię opisanych wydarzeń (miejsca, przedmioty)?

 

Jak byś opisał emocje, które towarzyszyły Dawidowi na początku tej historii (werset 1)?

 

W jaki sposób analiza scenerii opowiadania i emocji Dawida pomaga zrozumieć dalszy tok wydarzeń?

 

Po drugie: bohaterowie wydarzeń.

Wymień postaci, które odgrywają w historii główną rolę oraz te, które stanowią tło toczącej się opowieści. Zbadaj interakcje pomiędzy nimi. Jeśli będzie to pomocne, możesz skorzystać z poniższej tabeli.

 

            Osoba               Jaka jest jej rola/pozycja? Czy zabiera głos? Czy podejmuje jakieś działania?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Kim są główni bohaterowie?

 

Kogo zaliczymy do postaci drugoplanowych?

 

Które postaci swoimi działaniami "napędzają" akcję opowiadania?

 

Po trzecie: fabuła, czyli ciąg wydarzeń, który w opowiadaniu biblijnym najczęściej przybiera strukturę trzyczęściową (wprowadzenie, rozwinięcie, rozwiązanie).

Fabuła to "motor napędowy" każdej historii. Bez fabuły nie ma opowiadania.

Przeanalizujmy fabułę 25 rozdziału 1 Księgi Samuela:

Jaki jest wymiar konfliktu, do którego dochodzi między bohaterami (fizyczny, psychologiczny czy duchowy [albo ich kombinacja])?

 

Co czyni fabułę intrygującą i pełną napięcia?

 

Jaki jest łańcuch przyczynowo-skutkowy toczących się wydarzeń?

 

Jakim wyzwaniom muszą stawić czoła bohaterowie?

 

Do jakich zmian dochodzi pomiędzy początkiem a zakończeniem historii (zmiana okoliczności, zmiany w bohaterach)?

 

Co sposób poprowadzenia narracji i detale w niej użyte mówią nam o intencjach autora (poglądy na ważne kwestie, wyznawane wartości moralne)?

 

Pytania: klucz do historii

Kiedy analizujemy dane opowiadanie, z pewnością pojawi się wiele pytań odnośnie poszczególnych jego elementów. Skrupulatne poszukiwanie odpowiedzi to najlepsza droga , by uchwycić sedno całej historii. (W procesie tym pomocne mogą być: konkordancja biblijna, słownik biblijny, komentarz do konkretnej księgi, zasoby dostępne w Internecie.)

Kilka pytań na dobry początek:

Gdy Nabal pyta: "Któż to jest Dawid?" (1 Sm 25,10-12), jakimi emocjami nacechowane jest to stwierdzenie? Czy Nabal naprawdę nie wiedział nic o Dawidzie? Skąd więc znała go jego żona (25,29)?

 

Co oznacza imię "Abigail"?

 

Skąd Abigail wiedziała, że Bóg obiecał Dawidowi "trwały dom" (dynastię) [25,28]? Co mówi nam to o jej relacji z Bogiem?

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

25 rozdział 1 Księgi Samuela to historia, z której możemy się wiele nauczyć. Oto kilka Bożych zasad, które możemy zastosować w codziennym życiu:

Na przykładzie Dawida uczymy się, że podjęte pod wpływem emocji, pochopne decyzje nie prowadzą do niczego dobrego.

Na przykładzie Nabala uczymy się, że arogancka postawa nie rodzi dobrych owoców.

Na przykładzie Abigail uczymy się, że mądre żony potrafią działać rozważnie i taktownie.

Rozwaga, pokora, odwaga, dyskrecja - to cechy charakteru, które zawsze zdają egzamin w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Nikt z nas się z nimi nie rodzi. Potrzebujemy je w sobie pielęgnować w mocy Ducha Świętego.

Zapisz swoje wnioski ze studium 25 rozdziału 1 Księgi Samuela.

 

Modlitwa

Panie, pomóż nam z pokorą podchodzić do codziennych wyzwań. Ochraniaj nas, abyśmy nie podejmowali pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Stawiaj na naszej drodze mądrych doradców, którzy będą kierować do nas właściwe słowo we właściwym czasie. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide