Trwać przy swoim wbrew wszystkim

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Trwać przy swoim wbrew wszystkim

Księga Estery 4,1-17

 Istota sprawy

Czy jedna osoba może zmienić bieg historii? Czy wierzysz, że TWOJE życie może mieć ogromny wpływ na ten świat - na twoją rodzinę, znajomych i otoczenie, w którym żyjesz?

Biblia pokazuje, że jedna osoba może uczynić ogromną różnicę w społeczeństwie, którego jest częścią. Jezus jest tego najlepszym przykładem!

Jako ludzie wypełnieni Duchem Świętym, wzmocnieni przez Niego, możemy odważnie stać w obronie prawdy, ukazując wszystkim Jego miłość i sprawiedliwość.

Księga Estery to historia niezwykłej kobiety, której działania wpłynęły na losy całego narodu. Sekretem jej postawy była odwaga i determinacja na przekór trudnym okolicznościom.

Opowieść ta przypomina nam, że choć nie możemy zrobić wszystkiego, możemy - a jeśli możemy, to musimy! - zrobić to, co do nas należy.

 

Cytat wart zapamiętania

Bóg umieścił cię na tej zwariowanej planecie w konkretnym celu.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

W naszym studium Księgi Estery skorzystajmy z prostej metody studiowania Biblii.

 

Analiza tekstu

Analiza tekstu odpowiada na pytanie: O czym mówi tekst? Zwracamy uwagę na słowa, frazy, imiona, miejsca, powtórzenia, porównania i kontrasty. Dopiero po tym etapie przechodzimy do interpretacji.

Studiując Księgę Estery (lub jakąkolwiek inną księgę biblijną) powinniśmy rozpocząć od zapoznania się z tłem toczącej się historii. Odkrywanie kontekstu sprawia, że tekst biblijny ożywa. Cechy bohaterów, ich odwaga i determinacja, stają się lepiej widoczne na tle czasów, w których żyli.

Korzystając z materiałów, takich jak komentarz czy encyklopedia biblijna, odpowiedz na następujące pytania:

Kiedy spisano Księgę Estery?

 

Czy wydarzenia z Księgi Estery miały miejsce przed, w trakcie czy po okresie niewoli babilońskiej?

 

Kiedy po raz pierwszo wzmiankuje się Księgę Estery w innym dokumencie historycznym?

 

Nad jakim królestwem panował Aswerus (Achaszwerosz)?

 

Gdzie znajdowała się Suza? (Est 1,2) [Użyj atlasu biblijnego.]

 

Jakie było inne (bardziej popularne) imię króla Aswerusa (Achaszwerosza)? [Podpowiedź: zaczyna się od litery K]

 

Jaką osobowością odznaczał się król Aswerus (Achaszwerosz)? [Wyszukaj informacje biograficzne na temat tej postaci historycznej w Internecie.]

 

Odszukaj na mapie Izrael. Jakie regiony geograficzne go otaczały?

 

Interpretacja

Po etapie analizy tekstu przychodzi czas na interpretację. Jej zadaniem jest odpowiedź na pytanie: Co tekst oznacza?

 

Korelacja

Korelacja jest etapem, kiedy odpowiadamy na pytanie: Co mówią na ten temat inne fragmenty w Biblii? Po zebraniu faktów, które pomagają umiejscowić tekst w odpowiednim kontekście, przychodzi czas, by dokonać korelacji.

Przejdźmy do Księgi Estery 4,1-17. Przeczytaj ten fragment i odpowiedz na pytania:

W Est 4,4 czytamy: I przyszły służące Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. Czy kiedykolwiek ktoś próbował pocieszyć cię w chwili głębokiego żalu lub smutku? Jaki był tego efekt?

 

W jaki sposób reakcja Estery różni się od postawy Jezusa w stosunku do cierpiących osób? (zob. np. Iz 53,3-5 i J 11,33-35)

 

Wymień 3 przykłady z Pisma Świętego, w których ukazany jest bohater stojący samotnie wobec opozycji lub trudności. W jaki sposób udało się mu przezwyciężyć przeciwności?

 

W Est 4,13-14 Mardocheusz wzywa Esterę do działania, powołując się na niewidzialne działalnie Bożej ręki. Wymień inne fragmenty z Biblii, które mówią o Bożej opatrzności. (zob. np. Prz 24,12 i Rz 8,26-28)

 

Najsłynniejsze słowa Estery brzmią: Jeśli zginę, to zginę. (Est 4,16) Na podstawie tego, co odkryłeś na temat Aswerusa (Kserksesa), czy obawy Estery wydają ci się uzasadnione?

 

 Rozpoczynając podróż

Zastosowanie

Zastosowanie to etap, kiedy odpowiadamy na pytanie: Co tekst mówi do mnie i do innych?

W swoim wykładzie Chuck Swindoll dzieli się dwoma spostrzeżeniami, które mogą być zastosowaniem tej historii w naszych realiach:

 • Dopóki nie uwierzysz, że jeden człowiek może coś zmienić, nie będziesz gotowy, by samotnie podjąć działanie.
 • Dopiero, gdy wyjdziesz z bezpiecznej przystani teorii i wypłyniesz na niespokojne wody rzeczywistości, będziesz wiedział, co to znaczy w pojedynkę przeciwstawić się złu.

 

Wynotuj sobie wszystkie wnioski ze studium fragmentu Est 4,1-17. Jakie widzisz ich zastosowanie w swoim życiu?

 

W swoim przesłaniu Chuck Swindoll mówi o praktycznych sposobach przeciwstawiania się problemom czy zjawiskom, które dotykają ludzi wokół nas, takim jak:

 • Aborcja
 • Głód
 • Bezdomność
 • Przemoc fizyczna
 • Rasizm
 • Pornografia
 • Handel ludźmi
 • Wierzący, którzy odeszli od Boga
 • Ludzie, którzy nie słyszeli Dobrej Nowiny

 

W jaki sposób możesz praktycznie nieść pomoc osobom w potrzebie w twoim otoczeniu? Zapisz swoje myśli.

 

Modlitwa

Panie, strzeż mojego serca, by zawsze było Ci w pełni oddane. Pomóż mi konsekwentnie trwać przy Twojej prawdzie, bez względu na konsekwencje czy reakcje otoczenia. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości wszędzie tam, gdzie mnie postawisz. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide