Pielęgnować pokorę

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Pielęgnować pokorę

Ewangelia Jana, rozdział 1 i 3

 Istota sprawy

Jednym z najlepszych biblijnych przykładów autentycznej pokory jest Jan Chrzciciel.

Od swych narodzin w domu Zachariasza i Elżbiety aż do ostatnich dni życia spędzonych w lochach Heroda był niezachwianie wierny otrzymanemu powołaniu.

I na tym właśnie polega prawdziwa pokora - kiedy bez skupiania na sobie uwagi robimy to, do czego zostaliśmy powołani.

Wskazując na Jezusa, Jan Chrzciciel wyznał pewnego razu: Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (Ewangelia Jana 3,30). Jan nie potrzebował nikomu nic udowadniać. Słuchał Boga, wypełniał Jego wolę i ufał Mu we wszystkim. Ludzkie opinie niewiele go interesowały.

Korzystając z inspiracji Słowa Bożego, uczmy się, jak pielęgnować podobną postawę.

 

Cytat wart zapamiętania

Fałszywa pokora śmierdzi bardziej niż otwarta zarozumiałość.

Prawdziwa pokora to świadomość swojej roli w Bożym planie, a nie chęć zaistnienia w nim jako gwiazda przedstawienia.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Przeczytaj uważnie 1 i 3 rozdział Ewangelii Jana.

 

Wskazówki

 • Porównywanie różnych przekładów Pisma Świętego pomaga w odczytywaniu tych samych fragmentów w "świeży" sposób. Jeśli nie masz pod ręką papierowych wydań, skorzystaj z zasobów online, np. www.biblia-online.pl albo www.biblia.apologetyka.com.
 • Analiza tekstu jest pierwszym krokiem w studiowaniu fragmentu biblijnego, który pomaga w późniejszej interpretacji tekstu. Zapisz wszystkie swoje spostrzeżenia z lektury 1 i 3 rozdziału Ewangelii Jana.
 • Czytanie Biblii to nie ćwiczenie akademickie. Nigdy o tym nie zapominaj.
 • Do odkrywania znaczenia Słowa Bożego zawsze przygotuj się poprzez modlitwę. Módl się, aby Duch Święty cię w tym prowadził.
 • Zaplanuj odpowiednią ilość czasu. Pośpiech w czytaniu Bożego Słowa nie pomaga w jego właściwym zrozumieniu.

 

Twoja kolej przy Słowie

Posługując się fragmentem z Ewangelii Jana, rozdział 1 oraz 3, zastosuj prostą metodę studiowania Pisma Świętego (analiza tekstu, interpretacja, korelacja, zastosowanie).

Poświęć najpierw czas, by zgromadzić narzędzia (słownik biblijny, komentarz, atlas biblijny, narzędzia online), które pomogą ci zrozumieć tekst biblijny.

Módl się, by Duch Święty cię prowadził.

Rób notatki, zapisuj swoje przemyślenia.

 

Analiza tekstu: Co widzisz w czytanym przez siebie tekście?

Wynotuj powtarzające się motywy, polecenia, pytania czy porównania.

 

Czytając fragment z J 1,6-39 odpowiedz na pytania:

 • Gdzie chrzcił Jan Chrzciciel?
 • Wymień inne miejsca, o których mowa w 1 rozdziale Ewangelii Jana.
 • Wymień wszystkie postaci, które pojawiają się w tym fragmencie.
 • Wymień pytania, które kapłani i lewici zadali Janowi.

 

Przeczytaj także J 3,23-36. Zrób notatki i odpowiedz na poniższe pytania:

 • Wymień wszystkie postaci, które pojawiają się w 3 rozdziale Ewangelii Jana.
 • Jakie słowa powtarzają się w tym fragmencie?
 • Zwróć uwagę na język sądowy poprzez wprowadzenie słów takich jak "świadek", "zeznawać".
 • Posłuż się komentarzem, by lepiej zrozumieć ceremoniał oczyszczania się, o którym mowa w J 3,25. Na czym on polegał?

 

Interpretacja: Co ten fragment oznacza?

Przyjaciel oblubieńca

W Ewangelii Jana 3,28-29 Jan Chrzciciel posługuje się metaforą, by odpowiedzieć grupie swych naśladowców, którzy nie mogli się pogodzić ze wzrastającą popularnością Jezusa: Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.

W swoim komentarzu do Ewangelii Jana, Chuck Swindoll podaje kontekst kulturowy pojęcia "przyjaciel oblubieńca":

W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu "przyjaciel oblubieńca" pełnił o wiele bardziej znaczącą rolę w trakcie ceremonii weselnej, niż współczesny starosta weselny. Pomagał panu młodemu w przygotowaniu domu na wspólne życie z przyszłą małżonką, a przede wszystkim koordynował przygotowania do ceremonii weselnej, wieńczącej okres zaślubin. Jego najważniejszym zadaniem było pilnowanie komnaty małżeńskiej w trakcie wesela, szczególnie od chwili, gdy panna młoda niepostrzeżenie opuszczała gości, by przygotować się do nocy poślubnej. Nikt oprócz przyjaciela oblubieńca nie miał prawa zbliżać się do tego pomieszczenia. Gdy słyszał głos zbliżającego się do komnaty pana młodego, jego zadanie było spełnione, a jego radość pełna.1

Odnosząc się do tego porównania, w jaki sposób Jan Chrzciciel "pilnował małżeńskiej komnaty" Jezusa?

 

Dlaczego Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym?

 

Fragment z J 3,31 ukazuje pełną poddania i pokory postawę Jana Chrzciciela. W jaki sposób ona się objawia?

 

Korelacja: Z jakimi innymi fragmentami można zestawić czytany tekst?

Przeczytaj poniższe fragmenty. W jaki sposób odnoszą się one do przesłania zawartego w 1 i 3 rozdziale Ewangelii Jana oraz osoby Jana Chrzciciela?

Księga Izajasza 40,3

Księga Malachiasza 3,1

Ewangelia Mateusza 11,11-14

 

Wymień inne postacie biblijne, które są dobrym przykładem pokory. (Podpowiedź: jeden dobry przykład znajduje się w Łk 1,38)

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Zastosowanie: W jaki sposób mogę odnieść to do swojego życia?

Chuck Swindoll zaproponował trzy wnioski ze studium 1 i 3 rozdziału Jana. Są one zawarte w słowach: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał."

Po pierwsze, chodzi o świadome wywyższenie Chrystusa i umniejszenie siebie.

Po drugie, te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Nie możesz mieć jednego bez drugiego. Jeśli On będzie wzrastał, ty automatycznie się umniejszysz.

Po trzecie, potrzebujemy zrozumieć swoją misję, tak jak zrozumiał ją Jan. Musimy być świadomy wszystkich pokus, które mogą się pojawić i odwieść od skupienia na naszym zadaniu.

Czego nauczyłeś się z 1 i 3 rozdziału Ewangelii Jana? Zapisz swoje przemyślenia i przynajmniej jeden praktyczny wniosek, który chciałbyś w najbliższym tygodniu wprowadzić w życie.

 

Modlitwa

Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest "lampą u naszych stóp i światłem na naszej ścieżce". (Psalm 119,105) Dziękujemy za przykład Jana Chrzciciela, który inspiruje nas do życia poddanego Tobie.

Pomóż nam przezwyciężać nasz egoizm i pokusę, by innym zazdrościć. Niech każda nasza myśl i czyn przynosi Tobie chwałę. Amen.

 

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide