Rzetelnie studiować Pismo

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Rzetelnie studiować Pismo

Księga Ezdrasza 7,1-10; Księga Nehemiasza 8,1-12

 Istota sprawy

Bóg powołał Ezdrasza, aby był skrybą i nauczycielem Prawa. Jednak sama świadomość powołania nie była czymś wystarczającym. Aby przygotować się do zleconego mu zadania, potrzebny był czas i ciężka praca.

Ezdrasz spędził setki godzin na studiowaniu Słowa Bożego, aby móc w odpowiedniej chwili ogłosić jego przesłanie żydowskim repatriantom.

Ten dzień nadszedł, gdy w cieniu odbudowanego muru jerozolimskiego wezwał naród wybrany do posłuszeństwa Panu. Słowa Ezdrasza świeciły blaskiem prawdy, niczym latarnia morska wskazująca kierunek w ciemności. To właśnie wtedy Ezdrasz wypełnił swoje powołanie - zrobił dokładnie to, po co się urodził.

Czy pragniesz rozpoznać i wypełnić Boże powołanie? Przestudiuj Księgę Ezdrasza i zastosuj jej przesłanie w swoim życiu.

 

Cytat wart zapamiętania

W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni - pierwszy, w którym się rodzimy, i drugi, w którym odkrywamy po co.

- Charles R. Swindoll, za: Mark Twain -

 

 Odkrywanie drogi

Historycznym tłem tej opowieści jest okres wygnania narodu żydowskiego - konsekwencja babilońskiego najazdu, w wyniku którego doszczętnie zniszczono Jerozolimę. Niewola trwała siedemdziesiąt lat. Po tym czasie zesłańcy wrócili do swojej ojczyzny, by odbudować świątynię i mury Jerozolimy.

 

Pierwsza grupa repatriantów pod dowództwem Zorobabela

Pierwszą grupą, która powróciła do ojczyzny, było 50 000 Żydów, którzy podążali za Zorobabelem. Szli podobną trasą, którą przebył Abraham 1500 lat wcześniej.

Przeczytaj w Księdze Ezdrasza 1,1-4 treść dekretu Cyrusa, króla Persji, który zainicjował ten powrót. Jaką misję Bóg wyznaczył Żydom poprzez Cyrusa?

 

Powracający Żydzi położyli fundament pod świątynię, lecz wrogowie zablokowali dalszą odbudowę. Działania zostały uśpione na okres szesnastu lat, aż Bóg przemówił przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? (...) Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. (Ag 1,4.8)

Świątynia została ostatecznie ukończona w roku 516 przed Chr. Towarzyszyła temu wielka uroczystość. (Ezd 5,1-6,22)

 

Druga grupa repatriantów pod dowództwem Ezdrasza

Ezdrasz poprosił króla Artakserksesa, by wysłał specjalną grupę Żydów, w tym kapłanów i lewitów, do Jerozolimy. Ich celem miała być reforma życia religijnego w mieście. Król zlecił, by upiększyć świątynię, przekazując liczne ozdoby, oraz poinstruował Ezdrasza, by napominał lud w zakresie przestrzegania Bożego Prawa. (Ezd 7,11-26)

Wyobraź sobie radość Ezdrasza, gdy usłyszał królewskie polecenie. Zdawał sobie sprawę, że było to Boże działanie. Jakie zdanie jest często powtarzane w Ezd 7,6.9.28 oraz 8,18?

 

Czy patrząc wstecz na swoje życie, rozpoznajesz nad nim - tak jak Ezdrasz - Bożą rękę? Czy dostrzegasz, jak Bóg łączył konkretne wydarzenia i ludzi, współdziałając we wszystkim tak, by uczynić się tym, kim jesteś?

 

Chuck Swindoll przypomina w swym wykładzie słynny aforyzm: W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni - pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.

Czy odkryłeś, w jakim celu się narodziłeś? Zastanów się i zapisz poniżej, w jaki sposób Bóg działa w twoim życiu oraz do czego cię powołuje. Możesz podzielić się tym ze swoim mentorem lub przyjacielem.

 

Podążając za Bożym powołaniem, Ezdrasz i ok. 1500 Żydów (w tym wielu kapłanów) wyruszyli z Babilonu w kierunku Jerozolimy. Ich karawany pełne były drogocennych materiałów przeznaczonych na upiększenie świątyni.

 

Trzecia grupa repatriantów pod dowództwem Nehemiasza

Kilka lat później Bóg ponownie poruszył serce Artakserksesa. Król zlecił Nehemiaszowi, aby przewodził kolejnej grupie w misji odbudowy murów Jerozolimy (Ne 2,1-9)

Boża ręka, która usunęła ich z Jerozolimy z powodu nieposłuszeństwa, prowadziła ich teraz na powrót do ich ojczyzny. W wyniku trzech akcji repatriacyjnych dziesiątki tysięcy Żydów wróciło do Ziemi Obiecanej. Szli z pragnieniem, by służyć Bogu, ale potrzebowali kogoś, kto nauczyłby ich Bożych przykazań.

 

Przygotowanie do wypełnienia powołania

Bóg wybrał Ezdrasza, by był nauczycielem narodu. Jego linia genealogiczna wywodziła się wprost od Aarona, pierwszego arcykapłana. Jako kapłan, Ezdrasz mógł wchodzić do świątyni, składać ofiary i reprezentować lud przed Bogiem. Jako skryba, był "biegłym w Prawie Mojżeszowym, które nadał Pan, Bóg izraelski". (Ezd 7,6)

Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać Prawo Pańskie oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu. (Ezd 7,10)

Znajdujemy tu cztery czasowniki, które opisują, w jaki sposób Ezdrasz przygotowywał się do zadania powierzonemu mu przez Boga. Opisz, jaka jest rola każdej z tych postaw/czynności w realizowaniu Bożej woli dla naszego życia.

Ezdrasz postanowił. Podjął zobowiązanie. Poświęcił swój umysł i serce. (por. Dn 1,8)

 

Ezdrasz badał. Został studentem Pisma. (por. Joz 1,8)

 

Ezdrasz wykonywał. Wprowadził w czyn prawdę, której sam się nauczył. (por. Jk 1,22)

 

Ezdrasz nauczał. (por. Rz 12,7)

 

Zgodnie z otrzymanym powołaniem Ezdrasz pilnie studiował Słowo Boże. Lampka oliwna, która oświecała jego biurko, stała się płomieniem rozpalającym jego wnętrze. Światło to z każdym dniem nabierało na sile, aż do chwili, gdy Bóg postawił go na świeczniku przed całym narodem.

 

Wykład Słowa

Nadszedł moment, na który Ezdrasz tak wiernie się przygotowywał. Izraelici pod przewodnictwem Nehemiasza zakończyli odbudowę murów w Jerozolimie. Lud zdawał sobie jednak sprawę, że potrzeba wzmocnić fundamenty ich duchowego życia - w oparciu o Słowo Boże. O pomoc poprosili Ezdrasza.

Cały naród zgromadził się w tym celu na placu za Bramą Wodną. Poprosili, by Ezdrasz wyłożył im treść Księgi Powtórzonego Prawa.

To wyjątkowy sugestywny obraz wykładu Pisma. Odszukaj fragment z Ne 8,2-12 i zastanów się nad kluczowymi elementami rzetelnego wykładu Słowa Bożego. Pod każdym z poniższych nagłówków opisz, w jaki sposób realizował się ten aspekt w 8 rozdziale Księgi Nehemiasza i jaką zasadę możemy z niego wyciągnąć dla współczesnych kaznodziei, którzy pragną wykładać treść Biblii, i słuchaczy, którzy pragną według niej żyć.

Publiczne odczytanie Pisma

 

Szacunek dla Pisma

 

Objaśnienie treści Pisma

(Zwróć uwagę, że gdy Ezdrasz odczytywał zwój Pisma, lewici tłumaczyli jego słowa na język aramejski - dla tych, którzy nie rozumieli języka hebrajskiego.)

 

Odpowiedź na przesłanie Pisma

 

(Dlaczego lud płakał? Przez lata żyli w niewoli ignorancji i zabobonu. Ich życie naznaczone było niepewnością i strachem. Słuchając Ezdrasza, zdali sobie sprawę, jak wiele stracili, pozostając przed tak długi czas z dala od żywego Słowa. Nehemiasz jednak otarł ich łzy: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! (...) Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. [Ne 8,9-10]. Powód do radości był jasny: Lud usłyszał Słowo i "zrozumiał to, co im ogłoszono". [Ne 8,12])

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Biblia jest źródłem prawdy. Jak ujął to Chuck Swindoll: Nie ma drugiej takiej księgi, ponieważ na jej stronach zapisane są sprawdzone zasady, które kierują naszym życiem, kształtują naszą rodzinę, prowadzą nas w biznesie, stanowią wyznacznik etyki i uczciwości. Wszystko to można w niej znaleźć, ale wymaga to od nas zaangażowania, by poznać jej treść.

Dzięki studiowaniu Słowa Bożego poznajemy lepiej Boga i Jego powołanie dla naszego życia.

Przykład Ezdrasza inspiruje, byśmy:

  • Poświęcali czas, by czytać Biblię
  • Uczestniczyli w grupach biblijnych
  • Ufali Bogu, że poprzez Swoje Słowo osadzi nasze życie na pewnym fundamencie

 

Nie martw się tym, kiedy i w jaki sposób Bóg zechce się tobą posłużyć. Bądź otwarty i gotowy. Trwaj w Jego Słowie!

 

Modlitwa

Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że karmisz mój umysł swoim Słowem. Daj mi pragnąć Go jeszcze bardziej. Niech Twoje Słowo prowadzi mnie każdego dnia mojego życia. Pokazuj mi, jakie jest moje powołanie, i jak mogę przygotować się do zadań, które zamierzać mi powierzyć. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide