Okazać łaskę

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Mądre rady na trudne czasy

Okazać łaskę

Księga Rodzaju 50,14-22

 Istota sprawy

Zajrzyj do zakamarków swojego serca. Czy nie trzymasz tam przypadkiem podręcznej listy krzywd i uraz?

Większość z nas skrzętnie przechowuje taką listę. Gdy ktoś nas skrzywdzi, szybko dopisujemy na niej kolejną pozycję. Jak zbierze się wystarczająca ilość adnotacji, pora na działanie, czyli... odwet.

Wiemy przecież doskonale, co to znaczy paść ofiarą nieuczciwego, niezasłużonego traktowania. Zostaliśmy okłamani, oszukani lub znieważeni przez ludzi, którym ufaliśmy. Często krzywdy te są tak głębokie, że nasza lista uraz pełna jest bolesnych zapisów. Pragnienie zemsty zatruwa naszą duszę.

Czy może być inaczej?

Prześledźmy biografię pewnego mężczyzny, który doznał krzywdy ze strony najbliższych mu osób. Jego historia uczy nas, że - z Bożą pomocą - można wyjść z ciemności żalu i goryczy ku światłu łaski i przebaczenia.

 

Cytat wart zapamiętania

Uczucie żalu czy urazy nie znajdzie ujścia w akcie zemsty. Jedynym sposobem na uwolnienie się spod jego brzemienia jest udzielenie łaski.

- Charles R. Swindoll -

 

 Odkrywanie drogi

Katalog krzywd popełnionych wobec Józefa mógłby wypełnić obszerną książkę w bibliotece! Przestudiujmy Pismo Święte, by odkryć, co dokładnie się stało i jaka była jego reakcja.

 

Józef i pasmo przeciwności

Przeczytaj poniższe fragmenty, by poznać szczegóły historii Józefa. Zauważ, na jak wiele sposobów był on represjonowany.

Księga Rodzaju 37,3-4: Bracia Józefa nienawidzili go z powodu szczególnego traktowania, jakim darzył go ich ojciec

Księga Rodzaju 37,5-11: Chwalenie się proroczymi snami dolewało oliwy do ognia

Księga Rodzaju 37,12-24: Jego bracia planowali go zabić

Księga Rodzaju 37,25-36: Bracia sprzedali go handlarzom niewolników, który zabrali go do Egiptu. Ojcu powiedzieli, że umarł.

Księga Rodzaju 39,1-20: Żona Potifara oskarżyła go o gwałt, na skutek czego Józef został wtrącony do więzienia.

Księga Rodzaju 40,23: Uwolniony współwięzień zapomniał o przysiędze, którą złożył Józefowi.

W ciągu kilku lat Józef przeszedł odyseję od statusu ukochanego syna do pozycji zapomnianego więźnia w obcym kraju. Kto mógł mu pomóc w tak trudnych okolicznościach? Ojciec był przekonany o jego śmierci, bracia nie dbali o jego los.

Swą nadzieję Józef złożył w Bogu.

 

Wskazówka

Kluczową techniką w procesie studiowania Biblii jest odtwarzanie w umyśle okoliczności opisywanych wydarzeń i towarzyszących im emocji.

Wyobraź sobie ciemny loch, do którego Józef został niesprawiedliwie wtrącony, i posłuchaj jak opowiada swą historię: Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. (Rdz 40,15)

Przez trzynaście lat Józef był gnębiony, cierpiał fizyczne i psychiczne prześladowania. Czy potrafisz wyobrazić sobie jego emocje?

 

Pomyśl teraz o osobie, która odczuwa żal z powodu niezasłużonych cierpień. Jakie słowa może wypowiadać na temat sprawców i samego Boga?

 

Być może postrzegasz historię Józefa przez pryzmat własnych bolesnych doświadczeń. Podobnie jak on, nie zrobiłeś nic, by zasłużyć na to, co ci się przytrafiło. Jakie emocje ci towarzyszą? Jakie masz myśli na temat tych, którzy cię zawiedli, oraz na temat Boga?

 

Bóg pragnie wziąć w swoje ramiona wszystkich, którzy doświadczyli krzywdy i odrzucenia.

Przeczytaj Iz 61,1-3. Wyobraź sobie, jak Bóg przemawia właśnie do ciebie poprzez te słowa. Czy dostrzegasz w nich pociechę? Zapisz poniżej wyrażenia, które o niej mówią.

 

Na każdym etapie jego życia, Bóg otaczał Józefa swoją obecnością i opieką. W domu Potifara obdarzył go przychylnością, dzięki czemu pełnił odpowiedzialne stanowisko. (Rdz 39,2-6) W więzieniu Bóg sprawił, że naczelnik był życzliwie nastawiony względem Józefa. (Rz 39,21)

Chuck Swindoll poświęcił temu uwagę w swoim wykładzie: "Józef posiadał głęboką relację z Bogiem, przez co żadne z trudnych wydarzeń nie wypaczyło właściwej perspektywy postrzegania tego, co się działo wokół. Więź Józefa z Bogiem była silniejsza od krzywd, których doświadczał. Jego zaufanie względem Bożego planu było szersze i głębsze niż jakakolwiek przykrość, której doświadczył ze strony innych ludzi."

 

Zasada #1

Studiując historie biblijnych bohaterów, takich jak Józef, zaczynamy odkrywać, że dana postać staje się nam bliska. Jej doświadczenia przemawiają do nas z niezwykłą siłą.

Obserwując Józefa w więziennej celi, widzimy wyraźnie jego bliską relację z Bogiem. Czy na podstawie sytuacji, w których się znalazł, potrafisz wypisać konkretne zasady, które mogą być zastosowane w twoim życiu?

 

Józef i próba wiary

Po dwóch długich latach, były współwięzień przypomniał sobie o darowanej Józefowi obietnicy. Wezwano go z lochu, by wyłożył sen faraona. Faraon był pod takim wrażeniem zdolności Józefa, że uczynił go swym zastępcą nad całym Egiptem.

Józef przeszedł trudną drogę z głębokiego dołu na sam szczyt. Zaczął wieść życie w luksusie. Założył rodzinę, urodzili mu się dwaj synowie.

Czy wiesz, co oznaczają ich imiona? (Rdz 41,50-52)

 

Kilka lat później, jego bracia, doświadczeni ciężkim głodem, przybyli do Egiptu po ziarno, które Józef mądrze zachował na czas suszy. Gdy bracia weszli do jego ozdobnej komnaty, "pokłonili się przed nim twarzą do ziemi". (Rdz 42,6) Proroczy sen Józefa stał się rzeczywistością. U jego stóp leżeli bracia, błagając o pomoc, tak jak niegdyś on błagał ich o litość. (Rdz 42,21)

Wymarzona okazja, by dokonać zemsty.

Jak postąpił Józef? Czy odpłacił braciom w taki sam sposób, w jaki został niegdyś potraktowany? Czy skorzystał z okazji?

 

Zasada #2

Być może ty również zmagasz się z bólem wywołanym krzywdą z przeszłości.

Przeczytaj rozdziały 42-45 z Księgi Rodzaju, by prześledzić, w jaki sposób Józef postąpił w tych okolicznościach. Czego uczy nas jego postawa? W jaki sposób możesz ją przekazać innym?

 

Józef i postawa przebaczenia

Przeczytaj Księga Rodzaju 45,1-15; 47,1-12. Wypisz słowa, które pokazują, że Józef koncentrował się na Bożym planie, a nie swoich emocjach czy okolicznościach. Zwróć uwagę, w jaki sposób udzielił łaski tym, którzy go tak boleśnie zranili.

 

Kilka lat później, już po śmierci Jakuba, bracia Józefa zaczęli się obawiać, że Józef zdecyduje się wreszcie na nich zemścić. Ten jednak uspokoił ich, ukazując po raz kolejny Bożą łaskę, która stanowiła fundament jego życia. Przemówił do nich słowami:

Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. (Rdz 50,19-21)

 

Zasada #3

Możesz zawsze patrzeć na życie przez pryzmat Bożego planu, pomimo ogromu cierpień, które stały się twoim udziałem. Nie chodzi o ignorowanie czy usprawiedliwianie zła, ale o skupienie się na Bogu, Jego łasce i mocy odkupienia.

Zapisz poniżej podsumowującą zasadę, która mówi o tym, jaka powinna być nasza postawa wobec tych, którzy nas skrzywdzili.

 

 Rozpoczynając podróż

Do przemyślenia

Twoja książeczka krzywd i uraz może zawierać wiele bolesnych wpisów. Być może zostałeś zraniony przez brata, żonę, partnera biznesowego, pracodawcę. Pamiętaj jednak, że chwilowa satysfakcja płynąca z zemsty nigdy nie przyczyni się do trwałego uzdrowienia emocjonalnego. To przebaczenie otwiera drzwi Duchowi Świętemu, by mógł uleczyć twoje serce.

Poproś Boga w modlitwie, by pokazał ci osoby, którym potrzebujesz wybaczyć.

 

Poniższe wskazówki pomogą ci w procesie przebaczenia i rezygnacji z prawa zemsty:

  • Kiedy ktoś boi się zemsty z twojej strony, zapewnij go o jej zaniechaniu.
  • Kiedy masz okazję, by "odpłacić złem za zło", zrezygnuj z roli sędziego i nie wyświadczaj przykrości osobie, która cię skrzywdziła.
  • Kiedy przypominają ci się krzywdy, których doświadczyłeś w przeszłości, patrz na Boga, który potrafi z każdej najgorszej sytuacji wyprowadzić dobro.

 

Modlitwa

Ojcze, nie pozwól, bym trwał w goryczy i nieprzebaczeniu. Pokazuj mi te osoby, którym potrzebuję ofiarować przebaczenie. Oczyść moje serce z wszystkiego, co mnie zniewala i oddala od Ciebie. Dodaj mi sił, bym nie poddawał się pokusie zemsty i oddawania złem za zło. Dziękuję Ci, że uzdalniasz mnie, bym przekazywał innym Twoją łaskę i miłość. Amen.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide