Nadzieja większa od religii

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Nadzieja mimo wszystko

Nadzieja większa od religii

1 List św. Piotra 5,1-4

 Istota sprawy

W świecie biznesu tzw. job description (zakres obowiązków) to fundament dobrego porozumienia między pracodawcą a nowo przyjętym pracownikiem. Bez spisanych celów i wymagań prędzej czy później pojawi się obopólna frustracja. Gdy jednak oczekiwania są jasno zakomunikowane, wszyscy wiedzą, czego wymagać i czego się spodziewać.

W Kościele sprawy mają się podobnie, choć precyzyjny "opis pracy" osób duchownych czy pracowników kościelnych jest sprawą kontrowersyjną. Od księży i pastorów oczekuje się bardzo wiele, często jednak są to oczekiwania całkowicie oderwane od realiów. Nic dziwnego, że na takim podłożu nietrudno o konflikty i rozczarowania.

Na szczęście Pismo Święte daje nam konkretne wskazówki, jak ma wyglądać rola przywódców w Kościele. Nie są to rozbudowane opisy, ale raczej ogólny obraz, na podstawie którego powinniśmy budować nasze oczekiwania wobec służących Bogu na cały etat - tak by były to oczekiwania realistyczne i uczciwe.

 

 Odkrywanie drogi

1. Zasada dobrego przewodzenia

Przywódca musi pamiętać o potrzebie praktycznego myślenia, jasnej komunikacji i obopólnej wyrozumiałości.

 

2. Biblijny podręcznik dla pasterzy (1 P 5,1-4)

Piotr wymienia dwie fundamentane zasady służby ludziom: brak wywyższania się ze względu na pełnione stanowisko oraz oddane serce. Pasterz musi być całym sobą zaangażowany w to, co dzieje się wewnątrz wspólnoty. Każdy lider powinien wykazywać zapał, gotowość do służenia oraz łagodność.

 

 Rozpoczynając podróż

  • W kontekście powyższych wskazań, co może być największym wyzwaniem dla liderów we wspólnocie chrześcijańśkiej?
  • W jaki sposób możemy wspierać taką osobę w pełnionym powołaniu?
  • Jak znaleźć równowagę pomiędzy nierealistycznymi oczekiwaniami a przyzwoleniem na przeciętność lub nadużycia?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 1988, 1989; Message Mates copyright 2011 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2017.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide