Uwielbienie - Chwalmy Pana!

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Korzenie

Uwielbienie - Chwalmy Pana!

Psalm 95,1-7

 Istota sprawy

Zdrowie Kościoła opiera się na równowadze. Równowadze między ewangelizacją i pielęgnowaniem wzrostu duchowego. Równowadze między troską o siebie nawzajem i pomocą osobom spoza wspólnoty. Równowadze między napominaniem i pociechą, nauczaniem i zachętą, wyciszeniem i działaniem, braniem i dawaniem. Jakże często wspólnotom chrześcijańskim (parafiom, zborom, grupom domowym) nie udaje się utrzymać tego zdrowego balansu. Jak łatwo skupić się na wybranych aspektach życia wspólnotowego, nie pamiętając o "drugiej stronie medalu". Mając to zjawisko na uwadze, zajmiemy się dziś tematem uwielbienia. Troszcząc się o sprawy bieżące, starając się o zaspokojenie potrzeb swoich członków, wspólnota może jednocześnie stracić z oczu główny cel, dla którego istnieje: oddawanie najwyższej czci naszemu najwyższemu Królowi. Ale i w tym przypadku musimy dbać o równowagę. Uwielbienie to coś więcej niż bierna medytacja, powierzchowna ekscytacja czy krótkotrwałe skupienie na Bożych sprawach. To coś więcej niż muzyka, liturgia czy kazania. Sednem uwielbienia jest zaangażowanie... poświęcenie... angażująca ducha, duszę i ciało odpowiedź na Bożą miłość - słowem i czynem.

 

 

 Odkrywanie drogi

1. W poszukiwaniu zaginionego klejnotu (Psalm 95,1-7)

W wielu wspólnotach uwielbienie stało się czymś powierzchownym, rutynowym i mało ekscytującym. Nie istnieje jednak uwielbienie bez autentycznej wewnętrznej radości z doświadczania obecności Boga w swoim życiu i we wspólnocie. Kiedy w taki sposób będziemy przeżywać czas oddawania Bogu czci, On naprawdę będzie uwielbiony, a my naprawdę zostaniemy odświeżeni i wzmocnieni.

 

2. Trzy spostrzeżenia na temat tego klejnotu

  • Bóg bardzo ceni sobie słowa i czyny wyrażające podziw i miłość.
  • Czas adoracji i uwielbienia był znakiem charakterystycznym duchowości oddanych Bogu chrześcijan z dawnych wieków.
  • Powrót do sedna tego, czym jest uwielbienie, jest główną potrzebą naszych wspólnot. 

 


 Rozpoczynając podróż

  • Co rozumiesz pod pojęciem "uwielbienie Boga"? Co jest według ciebie jego istotą?
  • Jaką rolę pełni uwielbienie w twoim życiu / w twoim kościele?
  • Co możesz zrobić, by z większą pasją wielbić swojego Pana i Króla?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright © 1973, 1974, 1980, 1982, 1987, 1988, 1990 & Message Mates copyright © 2008 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide