Oddawanie Bogu czci naszą pracą Ef 6,5-9

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

List do Efezjan: Stając się ludźmi łaski

Oddawanie Bogu czci naszą pracą

List do Efezjan 6,5-9

 

 Istota sprawy

Jako naśladowcy Chrystusa zbyt często dzielimy nasze zajęcia na "świeckie" i "duchowe". Ulegamy pokusie, by pewne czynności uważać za (same w sobie) bardziej podniosłe i pobożne niż inne. Przykładem może tu być dziedzina pracy zawodowej. Twierdzimy, że służba księży, katechetów, pastorów i misjonarzy jest specjalną kategorią pracy, przewyższającą swym znaczeniem wszystkie inne. Nasze 8 godzin za biurkiem nie może się w żadnym wypadku równać z posługą osób duchownych. Ale to nieprawda! Każdy z nas został powołany przez Boga do wykonywania konkretnej pracy i wierność w wypełnianiu tego powołania - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę "świecką" czy pracę na etat w kościele - jest tym, co przynosi Bogu chwałę. W Bożym Królestwie każdy rodzaj czynności, wykonywany z Bogiem i dla Boga, jest ważny. Zobaczmy, co na temat naszego podejścia do pracy ma do powiedzenia List do Efezjan...

 


 Odkrywanie drogi

1. Sumienność pracownika (Efezjan 6,5-8)

Paweł pisze o 4 aspektach sumiennego wykonywania obowiązków przez sługę (pracownika):

  • posłuszeństwo (sumienność w wykonywaniu poleceń)
  • zaangażowanie (zapał do pracy)
  • motywacja (pragnienie, by podobać się Bogu)
  • perspektywa (pamiętanie o wiecznym wymiarze naszej egzystencji)

 


2. Sumienność pracodawcy (Efezjan 6,9)

Biblia wzywa pracodawców, by traktowali swoich pracowników dokładnie z takim samym szacunkiem, z jakim chcieliby być traktowali przez swoich podwładnych. Wszyscy powinniśmy rozpoznawać w sobie nawzajem podarowaną nam przez Boga godność.

 


Rozpoczynając podróż  

  • W jakich dziedzinach ulegasz pokusie dzielenia życia na sferę duchową i świecką? Jak to nastawienie przezwyciężać?
  • Co jest dla ciebie wyzwaniem jako pracownika / pracodawcy? Co możesz zrobić, by w swoim miejscu pracy lepiej niż do tej pory odzwierciedlać Boży charakter?
FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2009 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide