Postępowanie godne powołania Ef 4,1-6

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

List do Efezjan: Stając się ludźmi łaski

Postępowanie godne powołania

List do Efezjan 4,1-6

 

 Istota sprawy

Wiele spośród listów Apostoła Pawła rozpoczyna się od obszernej części teologicznej, poruszającej podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Następnie, gdy fundament doktrynalny jest już położony, Paweł przechodzi do części praktycznej, podając czytelnikom konkretne wskazówki odnośnie życia z Bogiem we wrogim świecie. Te dwa "ogniwa" listu łączy zwykle krótki "łącznik" - najczęściej pojedynczy werset. Taka jest konstrukcja Listu do Rzymian (łącznik: 12,1), Galatów (5,1) czy Kolosan (3,1). Nie inaczej jest w przypadku Listu do Efezjan. Pierwszy werset 4 rozdziału rozpoczyna nową część listu - poświęconą praktycznym aspektom wiary. Paweł transponuje w niej wspaniałe teologiczne prawdy dotyczące majestatu Boga i zbawienia człowieka na realia codziennego życia.

 


 Odkrywanie drogi

1. Jedność wierzących: jak? (Efezjan 4,1-3)

Paweł wylicza cztery cechy, którymi musimy się odznaczać i o które jako chrześcijanie musimy gorliwie zabiegać, jeśli chcemy żyć w harmonii z innymi wierzącymi:

POKORA - ŁAGODNOŚĆ - CIERPLIWOŚĆ - WYROZUMIAŁOŚĆ

 

2. Jedność wierzących: dlaczego? (Efezjan 4,4-6)

W tym 3 wersach Paweł używa 7 razy słowa "jeden/jedna/jedno" - wskazując na podstawowe chrześcijańskie przekonania i praktyki, stanowiące podstawę jedności wszystkich wierzących.

 


Rozpoczynając podróż

  • Co ci pomaga stosować to, co czytasz w Biblii lub słyszysz w kościele, w realiach codziennego życia?
  • Której z cech budujących jedność (Efezjan 4,1-3) brakuje w twoim życiu / życiu twojej wspólnoty? Jak te cechy można w sobie pielęgnować?
  • Jak bronić się przed negatywnymi skutkami nieporozumień i konfliktów?
FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Copyright © 2009 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © IFL-Polska 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide