Pieśń zwycięstwa

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Dawid: Pasja i przeznaczenie

Pieśń zwycięstwa

2 Księga Samuela, rozdział 22

 Istota sprawy

W sytuacjach stresowych każdy z nas reaguje inaczej. Niektórzy muszą wykonywać (i wykonują) swoją pracę pod stałą presją. Inni pod naporem stresu wycofują się lub wchodzą w tryb przeczekania, do momentu, gdy presja minie.

Dawid dotkliwie odczuwał ciężar odpowiedzialności, który spoczywał na jego barkach. Rola króla i dowódcy wiązała się z nieustanną presją.

Jego emocje i zmagania doskonale widać w psalmach-modlitwach, które kierował ku Bogu.

Zbliżając się do kresu swojego życia, Dawid mierzył się z ogromem wyzwań, którego nie miał siły już nosić. Ale to właśnie wtedy napisał jeden ze swoich najwspanialszych psalmów - pieśń zwycięstwa, wychwalającą Bożą moc i dobroć.

 

 Odkrywanie drogi

1. U kresu życia

Dawid przeżył wiele w swoim życiu. Doświadczył obfitego błogosławieństwa, ale także porażki i tragedii.

Pomimo wszystkich tych zmagań, do końca wiernie służył Bogu.

 

2. Pieść zwycięstwa (2 Księga Samuela 22)

Psalm Dawida mówi o tym, że w trudnościach to Bóg jest naszym jedynym prawdziwym oparciem.

 

 Rozpoczynając podróż

  • Przeczytaj bez pośpiechu cały psalm, zapisany w 22 rozdziale 2 Księgi Samuela.
    • Pomódl się do Boga - podziękuj Mu za Jego dobroć i oddaj Mu swoje problemy - wykorzystując myśli zawarte w pieśni Dawida.

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide