Dawid i Arka Przymierza

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dawid: Pasja i przeznaczenie

Dawid i Arka Przymierza

2 Księga Samuela, rozdział 6

 Istota sprawy

Gdy Dawid został królem Izraela, pragnął przywrócić w narodzie prawdziwą cześć dla Boga Jahwe.

Pod panowaniem Saula Izraelici traktowali sprawy duchowe lekceważąco. Na tamtym etapie historii wiara w Boga wyrażała się w dużej mierze w formie odświętnych uroczystości i rytuałów (ofiary, doroczne święta). Dlatego Dawid postanowił zatroszczyć się o zaniedbaną Arkę Przymierza oraz przywrócić znaczenie przybytku, który ją mieścił. Jako centrum kultu religijnego wyznaczył Jerozolimę.

Prześledźmy 6 rozdział 2 Księgi Samuela, który opisuje to, co wydarzyło się podczas przenoszenia Arki Przymierza do stolicy.

 

 Odkrywanie drogi

1. Serce Dawida (Dzieje Apostolskie 13,22)

Bóg nazywa Dawida "człowiekiem według Jego serca". Było tak dlatego, że we wszystkim szukał Jego woli, pragnąc wypełniać Boże zamiary.

 

2. Sprowadzenie Arki (2 Księga Samuela 6,1-19)

Arka Przymierza była przedmiotem, który widzialnie, symbolicznie reprezentował obecność Boga pośród Jego ludu. Przenoszenie czy poruszanie nią musiało być bardzo ostrożne. Wszelkie Boże nakazy w tym względzie miały być drobiazgowo przestrzegane.

 

3. Uroczyste święto (2 Księga Samuela 6,20-23)

Przeniesienie Arki do Jerozolimy było wielkim dokonaniem Dawida i świętem całego narodu.

 

 Rozpoczynając podróż

  • Jak myślisz, jakie cechy i dokonania Dawida przyczyniły się do tego, że został nazwany "człowiekiem według Bożego serca"?
  • Jako wierzący żyjący w epoce Nowego Testamentu nie mamy już Arki Przymierza, świątyni, ofiar czy innych obrzędów z nimi związanych. Co jest dla nas odpowiednikiem Arki Przymierza? Co w naszej relacji z Bogiem może być odpowiednikiem "sprowadzenia Arki do stolicy" i postawienia jej na honorowym miejscu?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide