Nowy król, nowa dynastia, ten sam Bóg

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dawid: Pasja i przeznaczenie

Nowy król, nowa dynastia, ten sam Bóg

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Istota sprawy

Znamy uczucie towarzyszące otrzymaniu nagrody, podwyżki bądź awansu w pracy. Zdarza się, że jesteśmy całkowicie zaskoczeni taką nobilitacją...

Jednakże nikt z nas nie doświadczył tak wielkiego awansu społecznego, jak Dawid. Z pozycji uciekiniera wyniesiony do roli króla! Był na samym dnie, dręczony strachem i przygnębieniem. Niemal z dnia na dzień znalazł się na szczycie, otoczony splendorem.

W całej Biblii nie ma chyba przykładu równie radykalnej zmiany.

Dawid przyjął zaszczyty, którymi został obdarzony, z pokorą i dojrzałością. Wiedział, że wywyższenie to spotkało go z ręki samego Boga.

 

 Odkrywanie drogi

1. Panorama dziejów Dawida (Psalm 78,70-72)

Dawid rozpoczął swoje życie jako skromny pasterz. Został potajemnie namaszczony przez Samuela na króla. Wygrał pojedynek z potężnym filistyńskim wojownikiem, Goliatem. Ogłoszony wrogiem publicznym numer jeden, przez lata ukrywał się na pustkowiach. W końcu objął władzę nad całym Izraelem.

 

2. Od zbiega do monarchy (2 Księga Samuela 5,4-5)

Dawid najpierw zaczął władać w Hebronie (terytorium plemienia Judy). Stopniowo zyskał wpływy w całym Izraelu, ustanawiając stolicę w Jerozolimie.

 

 Rozpoczynając podróż

  • Czego Bóg uczył Dawida w okresie tułaczki i ukrywania się przed wrogami? W jaki sposób przygotowywał go na dzień niespodziewanego "awansu"?
  • Czego Bóg uczy ciebie na obecnym etapie twojego życia? Do jakiej roli / jakich zadań cię przygotowuje?
    • Co możesz zrobić, by bardziej z nim w tym współpracować?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide