Lament dwóch miast

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady

Lament dwóch miast

Rodzaju 19,15-29

 Istota sprawy

Zagłada Sodomy i Gomory jest dla nas przestrogą, że Boża łaska, cierpliwość i miłosierne oddalanie konsekwencji mają swoje granice.

Bóg wielokrotnie opóźniał swój sąd, pragnąc dać szansę tym, którzy mogli jeszcze odwrócić się od swoich grzechów. Nie oznacza to jednak, że ignoruje On ludzką niegodziwość.

Niektórzy wyobrażają sobie Boga jako pobłażliwego, miłosiernego starca, który cierpliwie toleruje nasze wybryki. Bóg, który sądzi i wymierza karę, nie pasuje do ich sielankowego stylu życia.

Historia zniszczenia Sodomy jest jednak przykładem tego, że na przestrzeni dziejów bywają momenty, gdy Bóg mówi: "Dość!".

 

 Odkrywanie drogi

1. Biblijna prawda, o której łatwo zapomnieć

Bóg jest miłosierny, ale Jego cierpliwość ma granice.

Z racji tego, iż jest On święty i sprawiedliwy, nie może pozwolić, aby nieprawość trwała wiecznie. Bóg nie zezwoli na to, aby zło pozostało bez kary.

 

2. Historyczne wydarzenie, któremu nie możemy zaprzeczyć

Kiedy grzech ludzki sięga apogeum, przychodzi czas, gdy Bóg mówi "dosyć". Stało się to za życia Abrahama, gdy został wymierzony sąd nad Sodomą i Gomorą.

Jednakże, nawet w trakcie wymierzania kary, Bóg w dalszym ciągu objawia swą łaskę.

  • Łaska: odpowiedź na modlitwę (Rdz 19,15-22)
  • Sąd: konsekwencje niegodziwości (Rdz 19,23-26)
  • Spojrzenie wstecz: lekcja świętości (Rdz 19,27-29)

 

 Rozpoczynając podróż

  • Czy według ciebie Bóg ma prawo sądzić człowieka za jego czyny?
    • W porównaniu do Jego świętego charakteru w jakim stanie jest współczesne społeczeństwo?
    • W porównaniu do Jego świętego charakteru w jakim stanie jest twoje życie?
  • Czy pamiętasz z Biblii sytuacje, gdy Bóg wstrzymał swój gniew i wymierzenie kary? Co było tego powodem?
  • Jaką jedną rzecz musisz teraz zmienić w swoim życiu, by bardziej zbliżyć się do Bożego ideału? Co zrobisz, by to zmienić?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2012, 2013, 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide