Możemy pogadać?

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady

Możemy pogadać?

Rodzaju 15,1-6.18-21

 Istota sprawy

Oddany przyjaciel to bezcenny skarb. Tym bardziej, jeśli twoim przyjacielem jest... wszechmocny Bóg!

Abrahama i Boga łączyła niezwykle bliska więź. Abraham wielokrotnie rozmawiał z Bogiem. Dzielił się z Nim swoimi obawami i wątpliwościami. Uczył się słuchać Boga i ufać Mu.

Jedną z takich rozmów odnajdujemy w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Warto zwrócić uwagę nie tylko na jej treść, ale także na znaczenie, jakie miała dla kolejnych pokoleń. Przyjaźń ta wpłynęła na bieg historii ludzkości.

Czy chciałbyś nawiązać tak bliską więź z Bogiem?

Historia Abrahama jest dowodem na to, że Bóg pragnie relacji nie z anonimowym tłumem, ale z każdym człowiekiem.

 

 Odkrywanie drogi

1. Niecodzienny dialog (Rdz 15,1-8)

Wiele czasu upłynęło od momentu, gdy Bóg po raz pierwszy obiecał Abramowi, że uczyni z niego wielki naród. Patriarcha dalej jednak nie miał syna. Po dłuższym okresie milczenia Bóg ponownie objawił się Abramowi, inicjując niezwykłą rozmowę. Jest ona ponadczasowym przykładem przyjaźni łączącej Stwórcę z człowiekiem.

  • Rozmowa dotyczyła przyszłości Abrama. (Rdz 15,2-8)
  • Bóg przemówił do Abrama, przypominając o darowanych mu obietnicach. (Rdz 15,1) Dodał mu tym samym otuchy i zapewnił, że Jego słowo jest niezmienne.
  • Abram zawierzył siebie i swoją przyszłość Bogu (Rdz 15,6), co zostało mu "poczytane za sprawiedliwość".

 

2. Prorocza zapowiedź (Rdz 15,9-21)

Aby wzmocnić obietnicę daną Abramowi, Bóg przypieczętował przymierze za pomocą szczególnego rytuału. Dał mu również wgląd w przyszłość swojego ludu.

  • Zwierzęta ofiarne i drapieżne ptactwo (Rdz 15,9-11)
  • Wielka ciemność i niezwykłe proroctwo (Rdz 15,12-17)
  • Uroczyste przymierze i niezłomna obietnica (Rdz 15,18-21)

 

 Rozpoczynając podróż

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2012, 2013, 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide