Obietnica wiążąca na zawsze

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Abraham: Niezwykła podróż wiary pewnego nomady

Obietnica wiążąca na zawsze

Rodzaju 12,1-6; 15,1-6

 Istota sprawy

Czy masz wrażenie, że w obecnych czasach zwrot "masz moje słowo" jest niezbyt pewną gwarancją?

W przeciwieństwie do większości osób, rządów czy instytucji na świecie, Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Nie zdarza Mu się zapomnieć o obietnicy, wycofać z umowy czy złamać przymierza.

Bóg nie wypełnia jednak swych obietnic według ułożonego przez nas terminarza. Czasem czujemy się zniecierpliwieni czekaniem, a w naszych myślach pojawiają się wątpliwości. Warto wtedy przypomnieć sobie, że Boży charakter jest esencją prawdy i rzetelności.

Biografia Abrahama pokazuje, jak ważne jest dla Boga to, aby wywiązać się z danego słowa. Historia ta jest ponadczasowym przykładem niezwykłej Bożej wierności.

 

 Odkrywanie drogi

1. "Daję Ci słowo, że..."

Obietnice wzmacniają relacje. Gdy składamy komuś obietnicę, zapewniamy o naszej odpowiedzialności i dajemy gwarancję wypowiedzianym słowom.

Natomiast gdy obietnica zostaje dana nam, żyjemy w oczekiwaniu na jej spełnienie. Ufamy osobie, która zobowiązała się przed nami. Niestety, często jest tak, że ludzie nie chcą lub nie są w stanie dotrzymać danej obietnicy.

Wiemy jednak, że gdy to Bóg zobowiązuje się przed nami, możemy w pełni zaufać Jego Słowu.

  • Definicja słowa obietnica: "zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś" (SJP). Synonimy: deklaracja, gwarancja, poręka, umowa.
  • W Biblii zauważamy różne typy obietnic i przymierzy. Dotyczą one aspektu zarówno duchowego, jak i fizycznego. Poza obietnicą daną Abrahamowi, czytamy również o tej, dotyczącej ogrodu Eden oraz o zapewnieniu, które otrzymał Noe czy Dawid. Jednakże nie wszystkie przymierza są takie same. Niektóre z nich są bezwarunkowe, inne warunkowe.

 

2. Przymierze Boga z Abrahamem

W posłuszeństwie Bożemu nakazowi Abraham wyruszył w drogę. Nie znał on miejsca, do którego zmierza, ani tego, ile czasu mu to zajmie.

Przymierze zawarte z Abrahamem było bezwarunkowe. Bóg obiecał, że spełni swoje słowo, bez względu na stopień wiary czy posłuszeństwa Abrahama ("Uczynię... Będę błogosławił..."). Nie dotyczyło ono jedynie osoby Abrahama, ale także wszystkich Jego potomków. (Rdz 12,1-3)

 

 Rozpoczynając podróż

  • W Piśmie Świętym znajdujemy wiele obietnic. Wymień kilka, które dotyczą ciebie osobiście.
  • Co może być wyzwaniem w oczekiwaniu na wypełnienie się obietnicy otrzymanej od Boga?
  • Przeczytaj List św. Jakuba 1,2-4. W jaki sposób fragment ten zachęca nas do zaufania Bogu w trudnych okolicznościach, nawet kiedy wydaje się, że Bóg milczy?

 

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Logo IFL

Original outline copyright 2012, 2013, 2014 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright IFL-Polska 2016.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie tego materiału w celach komercyjnych jest nielegalne.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide