20. Wypatrując Jezusa w chmurach

1 List do Koryntian 15,50-57; 1 List do Tesaloniczan 4,13-18; List do Tytusa 2,11-13


Na krzyżu Jezus wyrównał rachunek za nasze zło. Po swoim zmartwychwstaniu nakazał swoim naśladowcom, aby szli i zyskiwali uczniów spośród wszystkich narodów.

Obiecał także, że w swoim czasie przemieni świat, ustanawiając tu swoje wieczne Królestwo. Nastanie dzień, gdy przyjdzie po swój Kościół. Kto umiera jako wierzący w Jezusa Chrystusa, powstanie z martwych. Zmartwychwstali zostaną przemienieni i spotkają Pana w górze, wśród obłoków. Później, w wyznaczonym przez Boga czasie, Jezus powróci na ziemię, aby utwierdzić tu swoje Królestwo.

Jego powrót może nastąpić w każdej chwili. Czy jesteś gotów, aby spotkać Go twarzą w twarz?Artykuł do serii 1

Artykuł do serii 2

Artykuł do serii 3

 


Kazanie jest zarchiwizowane. Możesz pobrać archiwalne audycje przechodząc do działu "Pobierz" lub możesz kupić płyty CD w sklepie.
Powrót do serii

Wyróżniony artykuł

 • Narodzenie Chrystusa: szeroka perspektywa

  Charles R. Swindoll

  Jeśli masz choćby najogólniejszą wiedzę na temat narodzin Jezusa Chrystusa, to najlepiej... o wszystkim zapomnij i rozpocznij wszystko od nowa!

  Przez wieki historia narodzenia Jezusa została tak bardzo upiększona i ubarwiona, że przypomina raczej romans made in Hollywood. Powtarza się tę wyidealizowaną bożonarodzeniową opowieść co roku, utrwalając w naszych umysłach sentymentalne sceny rodem z sielanki.

  A jak było naprawdę?

  Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.