Konflikty a Boża łaska (Filipian 4,1-9)

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Terry Boyle

List Apostoła Pawła do Kościoła w Filippi przepełniony jest optymizmem, a radość jest jednym z jego głównych tematów, zaraz obok wytrwałości i nadziei. Znam wiele osób, dla których List do Filipian jest ulubioną księgą Biblii.

W takim kontekście nie spodziewalibyśmy się raczej wzmianki o kłótniach. A jednak, w rozdziale czwartym Paweł wymienia z imienia dwie kobiety, które sprzeczały się ze sobą z jakiegoś powodu.

Apostoł zwraca się do nich z konkretnym przesłaniem:

Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. (Flp 4,2-3)

Otwierając czwarty rozdział Listu do Filipian, często przechodzimy od razu do wersetu czwartego. Tymczasem właśnie w pierwszych trzech wersetach rozdziału zawarty jest kontekst tematu łaski oraz życia przepełnionego pokojem.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4,4-5)

A zaraz potem czytamy:

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4,6)

Te piękne słowa zachęcały i podtrzymywały wierzących przez całe wieki. Są one także praktycznym przykładem tego, w jaki sposób chrześcijanie powinni rozwiązywać wzajemne spory.

Zarysowane są tu 3 uniwersalne zasady.

Pierwszą z nich jest pokój. Pokój pochodzi z dwóch źródeł. Rozpoczyna się od właściwej perspektywy. Paweł opisuje to w wersetach od czwartego do siódmego. Werset czwarty zachęca nas do "radości w Panu". Oznacza to, że nasza perspektywa powinna być szersza od kłopotów i trudności dnia dzisiejszego. Gdy stoimy blisko problemu, mamy złudne wrażenie, że jest on znacznie większy, niż w rzeczywistości jest. Zrób krok wstecz i uświadom sobie, że dla Boga żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie.konflikty a boża łaska

Werset piąty wzywa z kolei do przyjęcia odpowiedniej postawy, jaką jest wyrozumiałość i łagodność. Chrześcijanie są bacznie obserwowani przez otaczający nas świat. Pamiętajmy, że służymy Bogu, który nie jest mściwy, ale raczej cierpliwy i miłosierny. Czy nasza postawa odzwierciedla Jego charakter?

Wersety szósty i siódmy podsumowują pakiet właściwa perspektywa + odpowiednia postawa dwoma zdaniami:

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Prawdziwy pokój można odnaleźć tylko w Chrystusie. Nie jest możliwy do osiągnięcia o naszych własnych siłach czy staraniach. Pokój, który sami próbujemy wypracować, jest kruchy i nieuchwytny. Prawdziwy pokój jest cechą Boga i tylko od Niego pochodzi. Jezus jest Księciem Pokoju.

Tak więc głęboki wewnętrzny pokój (płynący z właściwej perspektywy i właściwej postawy) jest pierwszym elementem w Pawłowej strategii radzenia sobie z konfliktem.

Przejdźmy do kolejnej zasady.

To, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe, zasługujące na uznanie, doskonałe...

Imponujący zbiór cech. Jesteśmy zachęcani przez Pawła w wersecie ósmym, aby zakorzeniły się one w naszym myśleniu. Wszystkie są obrazem Bożego charakteru.

Jakie to ma przełożenie na konflikt? Koncentruj się na tym, co dobre. Szukaj oznak Bożego działania. Nie wypatruj potknięć i nie wyszukuj negatywów. Skupiając się na błędach drugiej osoby, stajemy się coraz bardziej uprzedzeni. Tracimy nadzieję na rozwiązanie sytuacji. Jeśli pozwolisz rozgościć się temu w twojej głowie, możesz stać się osobą rozgoryczoną i zawziętą.

Wreszcie, w wersecie dziewiątym Paweł zachęca nas, byśmy to, czego się uczymy, przekładali na praktykę:

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Przekuj swoje dobre intencje w czyny. O czym dokładnie jest tu mowa? Jakie działanie wypłynie z właściwej perspektywy i życzliwej postawy?

Przebaczenie.

Pojednanie i odbudowa relacji.

Prawdziwa troska o siebie nawzajem.

Zrób wszystko, co możesz, by być w dobrych stosunkach z ludźmi wokół ciebie. Każdego dnia bądź gotów przebaczyć i dać nową szansę. Bądź pomocny dla innych. Zachęcaj dobrym słowem.

Liście do Efezjan 2,10, czytamy, że dla każdego z nas Bóg przygotował dobre czyny, abyśmy je spełniali. Czy jesteś gotów, by w sytuacjach konfliktowych postępować według Jego zasad?

FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitter

Wyróżniony artykuł

  • Jak zacząć czytać Biblię?

    Insight for Living - Pełnia Życia

    Pytanie: Jestem osobą wierzącą od niedawna i chciałbym dowiedzieć się więcej na temat Biblii. Posiadam stary egzemplarz, należący kiedyś do mojej babci, ale trudno jest mi zrozumieć język, jakim jest napisana. Od czego powinienem zacząć? Jak ją czytać?

    Czytaj dalej...

Chuck Swindoll

chuck 1 300Biblista i nauczyciel Słowa Bożego, radiowy kaznodzieja Insight for Living, Chuck Swindoll, poświęcił swoje życie nauczaniu Bożego Słowa. Robi to w prosty i przejrzysty dla słuchacza sposób, podając praktyczne dla współczesnego odbiorcy lekcje Bożej łaski.

Jest pastorem z powołania i pasji. Służył w kilku stanach w USA: w Massachusetts, Kalifornii, a obecnie w Teksasie. Jest proboszczem w Stonebriar Community Church we Frisco, koło Dallas. Słuchany jest jednak daleko poza granicami swojej miejscowości.

Tylko w USA jego wykłady nadaje ponad 1500 radiostacji. Ponadto regularnie emitowane są audycje z rozważaniami pastora Swindolla w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także w języku hiszpańskim i portugalskim (w Ameryce Płd.), arabskim (w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie), chińskim (mandaryńskim), indonezyjskim, rosyjskim, rumuńskim, a od 2011 roku także po polsku.

Chuck Swindoll jest również autorem ponad 90 książek. Był rektorem Seminarium Teologicznego w Dallas, uznanej na całym świecie uczelni teologicznej. Obecnie jest jej kanclerzem.

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide