Bieżąca audycja:

1. Odkryjmy radość dawania (część 1)

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

Cz. 1.
Ładowanie kazania ...

Zbyt często postrzegamy pomoc innym tylko jako niezbyt przyjemny chrześcijański obowiązek.

To nastawienie jest tak rozpowszechnione, że w rezultacie na dźwięk słów "dawać", "dzielić się" czy "służyć" budzi się w nas bierny opór. Szczególnie gdy dochodzi do tego aspekt finansowy. Zamiast reagować z entuzjazmem, chrześcijanie z nieufnością traktują każde wezwanie, by przekazywać pieniądze na cele dobroczynne i/lub religijne.

Przyczyna tkwi chyba w tym, że uważamy, iż wszystko, co mamy, zawdzięczamy tylko sobie i mamy pełne prawo rozporządzać tym, jak chcemy. Jeśli jednak uznajemy się za chrześcijan, jesteśmy tym samym uczniami i sługami Chrystusa - i to powinno radykalnie zmieniać naszą perspektywę patrzenia.

Wierzyć w Boga to znaczy również wierzyć, że wszystko, co mamy, pochodzi od Niego i do Niego należy. Naśladować Jezusa to znaczy także naśladować Go w jego postawie nieprzymuszonego, szczodrego, radosnego dzielenia się z innymi.

 

Wyróżniony artykuł

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać prawdy Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych programów radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska, oparta na Biblii oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.