Bieżąca audycja:

11. Jak sprawić, by trzymać się prawdy (część 2)

1 Piotr 3,13-16; 1 Koryntian 15,58; Ezdrasz 7,10

Cz. 2.
Ładowanie kazania ...

Słuchamy kazań i wykładów na temat Biblii - po to, by parę godzin później skutecznie o wszystkim zapomnieć. Czytamy mądre książki - ale nie stosujemy zawartych tam rad w praktyce. Korzystamy z pomocy mentorów i terapeutów - jednak w naszym życiu nie widać trwałych zmian.

Co więc zrobić (pojawia się oczywiste pytanie), by "słowa prawdy", dobre wartości i sprawdzone rady nie pozostały abstrakcyjnymi teoriami? Jak je zaszczepić do naszego wnętrza, by przeformowały nasz charakter?

Mądry człowiek to ten, kto posiada wiedzę i umie z niej zrobić użytek, kto zna prawdę i żyje według niej na co dzień.

Jak sprawić, byśmy trzymali się prawdy? Jak przetransportować prawdę z głowy do serca? Biblia i w tej kwestii daje konkretne rady.

Wyróżniony artykuł

  • Bitwa o prawość

    Charles R. Swindoll

    Muszę przyznać, że jestem ostatnio zaniepokojony sytuacją w naszym społeczeństwie. Mój niepokój dotyczy tematu prawości.

    W naszym narodzie, jak i w Kościele obserwujemy szereg moralnych kompromisów, których konsekwencją jest osłabienie postawy prawości. Patrząc wstecz, dostrzegamy, że boom z lat 90-tych został zbudowany na grząskim fundamencie nieuczciwości i wyzysku. Jednakże kompromis o którym tu mowa, nie ogranicza się jedynie do chciwych prezesów korporacji bankowych czy skorumpowanych polityków. Zbyt często pozwalamy, by także w naszym codziennym życiu prawość traciła na wartości na rzecz doraźnych, osobistych...

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego i prawdę o Jezusie Chrystusie jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.